Inhalator - sprężarka powietrzna PARI BOY SX z nebulizatorem (kod NFZ - P.104 )

Produkty refundowane NFZ » Inhalatory, nebulizatory (mukowiscytoza) CPAP|Inhalatory/ Nawilżacze

Cena:1145.00

Refundacja NFZ do 800zł w 100% dzieci (mukowiscytoza, astma)

Inhalator PARI BOY SX wraz ze swoim dodatkowym wyposażeniem stanowi idealny wybór dla osób stosujących terapeutycznie inhalacje.

SKŁAD ZESTAWU

Inhalator_PARI_BOY_SX_sklad_zestawu

1 – Kompresor
2 – Kabel sieciowy
3 – Nebulizator LC Sprint z dwoma wkładami niebieskim i czerwonym
4 – Maska dla dzieci
5 – LC kontroler przepływu (przerywacz)
6 – przewód 1,2 m f/m

ELEMENTY FUNKCJONALNE

Inhalator_PARI_BOY_SX-elementy-funkcjonalne

 

Kompresor składa się z następujących elementów funkcjonalnych:

(3) Wyłącznik
(4) Złącze wężyka
(5) Uchwyt filtra
(6) Uchwyt do nebulizatora
(7) Gniazdo sieciowe (z tyłu urządzenia)
(8) Tabliczka znamionowa (na spodzie urządzenia)
(9) Szczeliny wentylacyjne
(10) Uchwyt

WSKAZANIA STOSOWANIA

Inhalator jest przeznaczony do leczenia dolnych dróg oddechowych w przypadku schorzeń takich jak: astma, zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, przewlekłe choroby płuc, mukowiscydoza. Mogą z niego korzystać osoby od 4 roku życia. PARI BOY SX jest przystosowany do pracy ciągłej.

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO INHALACJI

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy obudowa kompresora, kabel sieciowy i wtyczka sieciowa nie są uszkodzone. Należy upewnić się, że napięcie sieciowe w danym miejscu jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej kompresora. Kompresora można używać tylko wtedy, gdy wszystkie części są nienaruszone. Nie należy używać kompresora, jeśli uszkodzeniu uległo urządzenie lub kabel sieciowy albo gdy zachodzi podejrzenie takiego uszkodzenia (np. po upadku lub w razie wystąpienia zapachu palonego plastiku).

Urządzenie należy przygotować do inhalacji w następujący sposób:
– Zamontować nebulizator w sposób opisany w instrukcji obsługi nebulizatora.
– Umieścić nebulizator w przewidzianym do tego celu uchwycie na kompresorze.
– Podłączyć wężyk przyłączeniowy nebulizatora PARI, wkręcając go delikatnie do złącza wężyka kompresora.

Inhalator_PARI_BOY_SX-podlaczenie_wezyk

OSTRZEŻENIE
Należy uważnie sprawdzić, czy podłączony do kompresora wężyk przyłączeniowy PARI jest połączony drugim końcem z nebulizatorem PARI. W przypadku obecności wielu systemów wężyków istnieje potencjalne zagrożenie życia w wyniku przypadkowego pomylenia różnych możliwości ich podłączenia. Może to mieć miejsce w szczególności u wymagających opieki pacjentów, którzy muszą być żywieni w sposób sztuczny lub otrzymywać wlewy kroplowe.

– Podłączyć kabel sieciowy do gniazda sieciowego kompresora.
– Napełnić nebulizator w sposób opisany w instrukcji obsługi nebulizatora.
– Włożyć wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazda.

 

Inhalator_PARI_BOY_SX-12

OSTRZEŻENIE
Ciecze mogą przewodzić prąd, powodując niebezpieczeństwo porażenia prądem. Dlatego nigdy nie należy dotykać kabla sieciowego lub wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękoma.

PRZEPROWADZENIE INHALACJI

Aby uniknąć przegrzania kompresora, nie należy go przykrywać podczas pracy i należy uważać, aby boczne szczeliny wentylacyjne pozostawały odsłonięte. Przykrycie kompresora lub zasłonięcie szczelin wentylacyjnych wpływa negatywnie na chłodzenie kompresora.

Inhalację należy prowadzić w następujący sposób:
– Przed użyciem wyjąć nebulizator z uchwytu.

Inhalator_PARI_BOY_SX-13

– Uruchomić kompresor za pomoc wyłącznika.
– Przed rozpoczęciem inhalacji upewnić się, że wytwarzana jest mgiełka leku (aerozol).

Inhalator_PARI_BOY_SX-13_aaa

– Przeprowadzić inhalację w sposób opisany w instrukcji obsługi nebulizatora.

Jak podaje producent inhalacja z 2,5 ml roztworu salbutamolu przy inhalatorze PARI BOY SX i nebulizatorze LC Sprint z niebieskim wkładem trwa mniej niż 5 minut. Dodatkowo można nadmienić, iż wspomniany nebulizator wyposażony jest w PIF, system kontroli szybkości oddechu. System kontroli PIF rozpoznaje gdy ktoś oddycha zbyt szybko i pomaga pacjentom nauczyć się prawidłowej techniki oddychania. Jest to ważne, by oddychać powoli, jeśli lek ma być z sukcesem przetransportowany przez gardło do płuc.

ZAKOŃCZENIE INHALACJI

– Wyłączyć kompresor.
– Umieścić nebulizator z powrotem w uchwycie.
– Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.

CZYSZCZENIE KOMPRESORA

Zewnętrzną powierzchnię obudowy przetrzeć czystą, wilgotną ściereczką.

Inhalator_PARI_BOY_SX-15

WSKAZÓWKA
Wniknięcie cieczy może spowodować uszkodzenie urządzenia. Dlatego nie należy spryskiwać kompresora ani kabla sieciowego żadnymi cieczami.

Jeśli do wnętrza kompresora dostanie się ciecz, nie należy go w żadnym wypadku używać. Przed ponownym użyciem kompresora należy koniecznie skontaktować się z serwisem technicznym.

W celu wyczyszczenia nebulizatora, wężyka przyłączeniowego i akcesoriów należy przestrzegać wskazówek zawartych w odpowiedniej instrukcji obsługi.

WYMIANA FILTRA

Filtr kompresora przy normalnych warunkach eksploatacji musi być wymieniany po 200 godzinach pracy, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
Ponadto filtr należy kontrolować w regularnych odstępach czasu (co 10 inhalacji). Jeśli filtr jest zabrudzony (szare i brązowe przebarwienia) lub zapchany, należy go wymienić. Filtr należy wymienić również w przypadku jego zamoczenia.
Filtra nie można czyścić, a następnie ponownie używać!

W celu wymiany filtra należy postępować w następujący sposób:
– Wykręcić uchwyt filtra z kompresora za pomoc pasującej monety.

Inhalator_PARI_BOY_SX-16

– Wyciągnąć stary filtr z uchwytu filtra i założyć nowy filtr.
– Włożyć uchwyt filtra razem z nowym filtrem do kompresora i przykręcić go za pomocą monety.

Inhalator_PARI_BOY_SX-16_aaa

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

BłądMożliwa przyczynaPostępowanie
Kompresor nie działa. Kabel sieciowy jest nieprawidłowo podłączony do urządzenia. Sprawdzić prawidłowe umiejscowienie kabla sieciowego w gnieździe sieciowym kompresora.
Kompresor nie działa. Wtyczka sieciowa jest nieprawidłowo umiejscowiona w gnieździe. Sprawdzić prawidłowe umiejscowienie wtyczki sieciowej w gnieździe.
Z nebulizatora nie wydobywa się lek. Dysza nebulizatora jest zatkana. Wyczyścić nebulizator.
Z nebulizatora nie wydobywa się lek. Wężyk przyłączeniowy jest podłączony nieprawidłowo. Sprawdzić prawidłowe umiejscowienie złączy wężyka.
Z nebulizatora nie wydobywa się lek. Wężyk przyłączeniowy jest nieszczelny. Wymienić wężyk przyłączeniowy

 

PARI-BOY-SX-085G3000-big_urzadzenie_blog

DANE TECHNICZNE

zasilanie 230 V~ 50 Hz
waga 1,7 kg
wymiary 19,2 x 14,5 x 15cm
ciśnienie 150 kPA (1,5 bara)
wydajność 590 mg/min z niebieskim wkładem (z czerwonym wkładem : 450 mg/min)
wielkość cząsteczek (MMD) 2,9µm z niebieskim wkładem ( z czerwonym wkładem: 2,2µm)
ilość cząsteczek mniejszych niż 5 µm 75 % z niebieskim wkładem (z czerwonym wkładem: 89%)
 

Komentarze