Detektor (wskaźnik) poziomu dwutelnku węgla (CO2) w wydychanym powietrzu.

Cena:135.00
Opis:

Uniwersalny jednorazowy detektor dwutlenku węgla umożliwia na orientacyjny pomiar poziomu CO2 w wydychanym powietrzu. Pozwala to zweryfikować prawidłowe umiejscowienie rurki dotchawiczej.


Czujnik włącza się pomiędzy rurkę dotchawiczą lub maskę krtaniową a obwód oddechowy.

Posiada zminimalizowane rozmiary i bardzo małą przestrzeń martwą.

Do stosowania u pacjentów o masie ciała >15 kg.

Można go używać w czasie transportu pacjenta lub w każdym innym miejscu, w którym przeprowadza się intubację.